Talentenatelier

Talentatelier

Vanaf januari 2017 zijn OBS de Sterrensteen en SKSG gestart met een nieuw gezamenlijk project, genaamd het Talentatelier. Wij gaan in periodes van 6 weken voor de klassen 3, 4 en 5 een activiteitenprogramma aanbieden op één bepaald  talentgebied.

De kinderen gaan dan gedurende die 6 weken op de woensdag en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur activiteiten doen binnen een talentgebied onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers van SKSG. 

De aftrap was aan de leerlingen van de groepen 3. Zij hebben  gedurende 6 weken lang activiteiten ondernomen binnen het thema muziek. 

De kinderen zijn gestart met het ervaren van muziek  en het herkennen van ritmes en geluiden  en gaan van daaruit verder werken aan een eigen product. Zij hebben namelijk een echte muziektafel ontwikkeld.

De afsluiting van het thema was een mini concert door de talentatelier band, waar interactie met het publiek, muzikaal talent , muzikale ontwikkeling en de eigen ontworpen muziektafel centraal stond.

Vanaf vrijdag 10 maart zijn de leerlingen van de groepen 4  gestart met het thema Drama!

Talentenatelier groepen 3, 8-3-2017

IMG 1253 from De Sterrensteen on Vimeo.

IMG 1246 from De Sterrensteen on Vimeo.